Whole World, One Street,
Hare Street

Brexit Issue  & International Trade  Consultancy Firm

 
Image by Bruno Abatti
harestreet_gray_wave.png

About

Hare Street powstał z myślą o firmach poszukujących pomocy i doradztwa z zakresu Brexitu. Hare Street skupia wokół siebie specjalistów wielu dziedzin, by móc kompleksowo wspomagać przedsiębiorców, instytucje i organizacje w radzeniu sobie z wyzwaniami i konsekwencjami opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

unnamed.jpg

Co robimy

Image by Campaign Creators

Innowacje
i technologia

Zapewniamy szerokie wsparcie start-upom, firmom technologicznym, ośrodkom badawczym na każdym etapie rozwoju, pozwalając ich twórcom koncentrować się na przełomowych ideach i wynalazkach.

Image by Gabrielle Henderson

BREXIT

Przezwyciężanie skutków opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, z którym zmagają się wszystkie podmioty do tej pory współpracujące ze sobą po obu stronach Kanału Angielskiego jest procesem, który będzie trwał jeszcze przez wiele lat. W Hare Street pomożemy utrzymać te dotychczasowe relacje minimalizując szkody/straty dla biznesu, nauki, edukacji. 

Image by Charles Postiaux

Wielka Brytania

Hare Street wspiera całe Zjednoczone Królestwo i działające na jej rynku podmioty w tych nowych wyzwaniach z którymi przyjdzie się im zmierzyć, jak również wszystkie te podmioty, które na rynku brytyjskim chcą dopiero zaistnieć.

Image by Guillaume Périgois

Unia Europejska

Pomagamy odnaleźć się w wysoce regulowanym jednolitym rynku europejskim zarządzanym przez Komisję Europejską i stanowionym przez Parlament Europejski prawie na nim obowiązującym.