USŁUGI

Usługi

Hare Street Consulting
To firma konsultingowa zapewniająca wsparcie i usługi doradcze (biznes, prawo, finanse, podatki) przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom.

Usługi

1.Unia Europejska

Blok gospodarczy łączący rynki państw europejski już od ponad pół wieku, obecnie łączy w jednym obszarze ekonomicznym 27 państw członkowskich, w tym Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię, Polskę, Finlandię Szwecję, tworząc zaraz po USA najbardziej uprzemysłowiony jednolity obszar świata, odpowiadający za wytworzenie 16% światowego PKB, zamieszkiwany przez blisko 445 mln konsumentów.

  • Pomagamy odnaleźć się w wysoce regulowanym jednolitym rynku europejskim zarządzanym przez Komisję Europejską i stanowionym przez Parlament Europejski prawie na nim obowiązującym. Jest to istotna bariera wejścia dla firm i organizacji spoza Europy, które pomagamy przezwyciężyć.

  • Jeżeli jesteś unijnym przedsiębiorcą lub jeżeli dopiero zacząłeś działać na rynku unijnym wesprzemy twoje działania zmierzające do uwolnienia olbrzymiego potencjału jakim dla biznesu oferuje Unia Europejska

2.Wielka Brytania

Wielka Brytania to 5. Największa gospodarka świata: globalne centrum finansowe, ojczyzna największych światowych firm, takich jak Unilever, Airbus czy GlaxoSmithKline. Jest to
również drugi, po Dolinie Krzemowej największy i najbogatszy ekosystem technologiczny/start-upowy na świecie.

  • Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, jej jednolity rynek, system prawny oraz unijny obszar celny stając się krajem na nowo regulującym swój własny rynek, system prawny, przepisy podatkowe oraz relacje gospodarcze z zagranicznymi partnerami, w tym z Chinami, Japonią czy Stanami Zjednoczonymi.

  • Hare Street wspiera całe Zjednoczone Królestwo i działające na jej rynku podmioty w tych nowych wyzwaniach z którymi przyjdzie się im zmierzyć, jak również wszystkie te podmioty, które na rynku brytyjskim chcą dopiero zaistnieć.

3.Brexit

Przezwyciężanie skutków opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, z którym zmagają się wszystkie podmioty do tej pory współpracujące ze sobą po obu stronach Kanału Angielskiego jest procesem, który będzie trwał jeszcze przez wiele lat.

  • W Hare Street pomożemy utrzymać te dotychczasowe relacje minimalizując szkody/straty dla biznesu, nauki, edukacji. 

  • Obserwujemy, śledzimy i analizujemy aspekty okresu transformacji biznesowych połączeń Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.  

4. Innowacje i Technologia

Nowe technologie rodzą nowe branże, zmieniając oblicze gospodarek i świata. Część tych sektorów i tworzących je firm funkcjonuje w nieuregulowanym systemie prawnym, który nie nadąża za postępem technologicznym. 

  • Zapewniamy szerokie wsparcie start-upom, firmom technologicznym, ośrodkom badawczym na każdym etapie rozwoju, pozwalając ich twórcom koncentrować się na przełomowych ideach i wynalazkach.

Potrzebujesz więcej informacji? 
Jesteśmy tu, aby Ci pomóc i doradzić, skontaktuj się z nami!